Thám tử tư – nghề cần sự im lặng

Những người thám tư tư rất ít khi nói về mình, họ đi sớm về khuya, làm việc bằng một thái độ chú tâm và kín tiếng. Bởi họ biết đằng sau mỗi sự vụ là cuộc sống riêng tư là quyền lợi bất khả xâm phạm của khách hàng.

Trong nhiều năm hoạt động nghề thám tử, các thám tử tư văn phòng thám tử Thủy An từng chứng kiến nhiều câu chuyện về gia đình, công ty, cả những cảnh đời mà trong đó chỉ có thân chủ mới thấu rõ.

Người thám tử tư, đem  tâm trí của mình vào trong từng hồ sơ, có thể giao tiếp rộng rãi nhưng mỗi hồ sơ đó đều được có chế độ an toàn gồm cả về vật lý và tâm trí.

Sẽ không có một người thám tử tư nào được công nhận là giỏi nếu anh ta luôn khỏe các thành tích. Thành tích của họ chỉ là sự khâm phục của đồng nghiệp và khách hàng và xây dựng nên một sự vững mạnh cho văn phòng thám tử của mình.

Thám tử tư - nghề cần sự im lặng

Hiện nay trên báo chí có rất nhiều bài viết nói về nghề thám tử, tuy nhiên cũng khó có thể mô tả chi tiết hết những vất vả thầm lặng của nghề. Thực tế nhu cầu tham tử để bảo vệ tìm hiểu thông tin trước biến cố của xã hội cũng như các mối quan hệ là chắc chắn có.

Tuy nhiên một số vướng mắc về cơ chế khiến người làm nghề chưa được bảo vệ hoặc có hiệp hội của mình, chúng tôi những người thám tử tư luôn là những người đem tâm lý bảo vệ thân chủ lên tối đa. Nhưng trước nhiều tranh chấp và mạo hiểm thì cũng có rất nhiều điều chưa thỏa đáng.

Một trong điều cam kết của người làm thám tử là dù thất bại hay thành công chúng tôi luôn im lặng, không tranh biện, không tiết lộ, tất cả vì mong muốn các giá trị xứng đáng sẽ đến với thân chủ của mình.