Các dịch vụ thám tử khác bao gồm: theo dõi, truy tìm, bảo vệ .v.v.