Các nguyên tắc thân chủ cần biết khi thuê thám tử dịch vụ theo dõi tìm thông tin

Các nguyên tắc thân chủ cần biết khi thuê thám tử dịch vụ theo dõi tìm thông tin. Đối với việc theo dõi bất kỳ một cá nhân và pháp nhân nào, thân chủ cần nắm rõ các nguyên tắc hành xử sau để có thể giúp văn phòng thám tử làm việc tốt.

Các nguyên tắc thân chủ cần biết khi thuê thám tử dịch vụ theo dõi tìm thông tin

Các nguyên tắc thân chủ cần biết khi thuê thám tử dịch vụ theo dõi tìm thông tin

Nguyên tắc không can thiệp hiện trường

Người thám tử chi tham gia theo dõi tìm kiếm cung cấp thông tin bằng nghiệp vụ của mình mà không can thiệp bất cứ sự việc nào xảy ra tại hiện trường, cho dù là có xung đột trực tiếp quyền lợi của thân chủ khi đó.

Nguyên tắc bảo mật cả 2 bên 

Cả 2 bên cam kết bảo mật cho nhau, thân chủ phải đảm bảo mọi tình huống không tiết lộ về việc thuê dịch vụ, hoặc làm lộ thông tin thám tử đang làm việc theo dõi. Điều này sẽ có thể gây khó khăn cho công việc, thậm chí cả tính mạng của người thám tử tư nếu là tình huống nghiêm trọng.

Nguyên tắc bàn giao thông tin 1 và 1

Sau khi thu thập thông tin đầy đủ theo yêu cầu của thân chủ, văn phòng thám tử sẽ chỉ trực tiếp giao thông tin cho thân chủ đã ký và thuê hợp đồng, Và chấm dứt hợp đồng ngay khi bàn giao đầy đủ. Mọi thông tin sẽ thuộc về sở hữu của thân chủ.

Các nguyên tắc thân chủ cần biết khi thuê thám tử dịch vụ theo dõi tìm thông tin
thám tử tìm gián điệp trong công ty

Nguyên tắc được phép rút lui và tạm dừng

Trong những trường hợp gặp phải chống đối, đe dọa thực sự nguy hại tớ sức khỏe và tính mạng người thám tử, lúc này bên thám tử có quyền tự rút thám tử về hoặc tạm dừng các hoạt động theo dõi một cách đơn phương, sau đó thông báo lại cho thân chủ và đưa ra phương án mới.

Nguyên tắc miễn trừ

Trong trường hợp các chứng cứ và thông tin đưa ra pháp đình, tòa án thì bên văn phòng thám tử được miễn trừ là người cung cấp thông tin, mọi thông tin thuộc về trách nhiệm và sở hữu của thân chủ trước tòa.

Kết Luận

Hiểu rõ các nguyên tắc này và tuân theo nó sẽ khiến cho cả hai bên được thành công trong từng hợp đồng dịch vụ.

Hãy liên hệ với Thám Tử Thủy An để được tư vấn chi tiết

Công ty Thám Tử Thủy An

Địa chỉ: 39 Cao Lỗ, Phường 4, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh

Hotline: 0903860866

Email: truongmusic1@gmail.com

Website: https://thamtuthuyan.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *